svježi sok jagode

svježi sok jagode

(Fragaria vesca)