infuzija hrastovog lišaja

infuzija hrastovog lišaja

(Evernia prunastri)