ekstrakt hrastovog lišaja

ekstrakt hrastovog lišaja

(Evernia Prunastri)