boja 77492

boja 77492

(Colour 77492)

 

Boja 77492 je zapravo sintetički dobiveni željezov oksid. Prirodni željezov oksid bi bila hrđa. Željezov oksid se ne sastoji samo od jednog oksida, nego od raznih oksida ili željezovih oksida (hrđa) pomiješanih sa manganom ili obojenom glinom. Različiti tonovi boja postižu se mijenjanjem temperature u peći, koncentracije minerala, promjenom pH-vrijednosti i veličinom svake čestice.

Sintetički željezovi oksidi se zapravo proizvode od prirodnih ruda i minerala i široko se upotrebljavaju u kozmetičkoj industriji. Nisu otrovni, otporni su na vlagu te su postojani.

Upotrebljavamo sintetičke željezove okside zato jer se lako nanose, zbog njihovog svojstva da se izuzetno dobro rasprše u finalni proizvod. Pošto su intenzivnih boja, daju izuzetnu dubinu boji proizvoda.

Koristimo boju 77492 i druge boje u našim toniranim kremama. Umiješane sa ostalim bojama kreiraju različite  tonove krema za različite tonove kože.

Sintetičke boje su prilagođene i odobrene za sigurno korištenje od raznih upravljačkih tijela širom svijeta. U Sjedinjenim Državama, kozmetičke boje moraju posebno biti odobrene za upotrebu od strane Američke administracije za hranu i lijekove (Food and Drug administration - FDA). Svaka boja dobija slova FD&C (što znači primjerena za hranu, lijekove i kozmetiku), boju i brojčanu oznaku.

Europska Unija upotrebljava oznaku boje koristeći prefiks Cl prije broja. Postoji dugi niz boja navedenih po tim sistemima. Mi upotrebljavamo nekolicinu od njih kao nadopunu za naše prirodne pigmente, kako bi postigli punu paletu boja. Mislimo da postoje neke boje koje ne možemo postići upotrebom samo prirodnih pigmenata.

Boja pridonosi estetici proizvoda i pojačava doživljaj, proizvodi postaju zabavniji i uzbudljiviji. Boja može imati duboki utjecaj na naše osjećaje, emocije i zdravlje.