plavi vosak

plavi vosak

(Specerit Blue C)

Plavi vosak je mješavina rafiniranih voskova od ugljikohidrata, polimera i plavih pigmenata (E132, E153, E171).

Ovaj se vosak obično koristi za premazivanje sira.

Mi koristimo ovaj vosak kao premaz baze T'eo čvrstog dezodoransa. To je praktičan način za zaštitu proizvoda i omogućava korisniku držanje dezodoransa za taj dio prilikom nanošenja.

Plavi vosak reflektira boju delikatnih latica različka koje dekoriraju T'eo dezodorans.