Zapošljavanje

Sezonski posao u Lushu
Tražimo voditelje prodavaonica u našim ljetnim trgovinama u Rabu i Skradinu.