Charity Pot: koga smo donirali?


Što je to Charity Pot?

Charity Pot je krema koja pruža puno više od njege kože tijela.

Sav prihod od prodaje ove kreme ide u fond Charity Pot kojim se financiraju neprofitne udruge koje se bave zaštitom ljudskih prava i prava životinja kao i zaštitom okoliša.

Charity Pot donacije

Ako želite predložiti projekt određene udruge ili kao udruga aplicirati za Charity Pot donaciju molimo vas da pročitate kratke upute koje se nalaze ovdje.

Koga smo do sad financirali?

Ovo su neke od udruga koje smo u posljednje vrijeme donirali iz Charity Pot fonda Lush Hrvatske:Udruga O.A.Z.A.

Udruga OAZA pomaže zajednici i promovira društveno odgovorno poslovanje.

U ožujku 2020. godine pokrenuli su kampanju “Food for Life” kako bi potaknuli zajednicu i zajedničkim snagama pomogli potrebitima u teškoj situaciji pogođenim potresom u Zagrebu.

Sada nastavljaju zbog krize koja je uzrokovana pandemijom i potresom.

Zahvaljujući prvotnoj kampanji “Food for Life”, brojni građani i građanke grada Zagreba primili su besplatan zdravi  veganski obrok iz njihove vesele kuhinje. Dosad su podijelili 5371 obroka.

Uslijed zastrašujućeg potresa koji je zadesio Petrinju i okolicu, pokrenuli smo akciju OAZA „Food for Life“ kojoj se pridružio i LUSH kako bismo pomogli potresom pogođenim područjima tako što ćemo dijeliti nutritivne, tople i zdrave obroke potrebitima.Papagalo

Projekt Papagalo potreban je kako bi se pomoglo u zbrinjavanju velikog broja životinja koje su trenutno gladne i na hladnoći.

Sredstava kritično nedostaje. Projekt se bavi problemima uzrokovanim katastrofalnim potresom na području Petrinje i okolice.

S novcem od LUSH donacije, kupili smo hranu i druge potrepštine koje našim organiziranim prijevozom kreću s Korčule direktno prema područjima Petrinje i okolnim selima, gdje je situacija alarmantna.

U kontaktu smo s volonterima koji svakodnevno spašavaju životinje na tom području i privremeno ih smještaju.

Nadamo se kao rezultatu naših napora da će sve stradale životinje biti zbrinute i smještene na sigurno u što kraćem roku.
Društvo za psihološku pomoć

Nakon katastrofa poput potresa ugroženo je mentalno zdravlje i kapacitet za svakodnevno funkcioniranje ljudi zbog gubitaka, straha i traume.

Pružanje psihosocijalne podrške (PSP) standardni je način kojim se ublažavaju neposredni psihološki učinci katastrofe, podržava njihov oporavak nakon traume i prevenira razvoj dugotrajnih mentalno-zdravstvenih teškoća i poremećaja, uključujući i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

PSP se pruža na nenamtljiv način i u koordinaciji s uslugama kojim se zadovoljavaju temeljne životne potrebe (fizička sigurnost, prehrana, sklonište), a to čine osposobljeni pomagači koji trebaju dobiti specifična znanja i vještine povrh svojeg temeljnog obrazovanja.

U okolnostima nastalima potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji pogođeno stanovništvo ima veliku potrebu za PSP različitog intenziteta i stručnosti, a usluge će se pružati na temelju individualizirane procjene potreba, sukladno standardnim protokolima.

Društvo je osnovano 1993. godine, ima 43 člana (psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, psihijatara). Razvijeni su modeli i prakse pružanja psihosocijalne pomoći stradalnicima rata, a nakon toga u katastrofama.
Svake godine u okviru svojeg centra za djecu, mlade i obitelj Modus pruža neposredne usluge za oko 300 korisnika. Kroz edukacije DPP-a prošlo je oko 5.000 polaznika.MayaCat Rescue

MayaCat Rescue potreban je jer se mačke nekontrolirano razmnožavaju, te umiru na najgorim mukama, bolesne, osakaćene, bačene u smeće, napuštene, prepuštene same sebi i prirodi, a rijetko koga je briga za to.

Donaciju se koristi za kastraciju mačaka na otoku Korčuli, pritom bi smanjuju ogromne troškove koje trenutno imaju za liječenje mačaka s FIP virusom. Nadaju se u budućnosti smanjenja broja nekontroliranog razmnožavanja i bolesti mačaka.

Od početka rada (2019.) udruga MayaCat Rescue, udomljeno je 125 i kastrirano 265 mačke od strane samo 3 volonterke. Ne posjeduju besplatan prostor na korištenje ni stacionar. Štićenici su u stanovima volonterki i na plaćenom smještaju do udomljenja. Mjesečni troškovi veterinara kreću se između 10-15 000 kuna. Za troškove hrane i lijekova, smještaja izdvajaju u prosjeku 8000 kuna mjesečno. Bijeli očnjak

Udruga za zaštitu životinja Bijeli očnjak donaciju koristi kako bi izgradila mini azil za napuštene pse i mačke, te za spašavanje istih.

Udruga je osnovana 18. travnja 2018. godine s ciljem pomoći napuštenim psima i mačkama cijele SMŽ, no nerijetko zaprimaju i napuštene životinje iz cijele RH pa čak su pomažu i udrugama iz susjednih zemalja.


9 života

Udruga 9 života je registrirana udruga građana koja ima svojstvo nevladine, dobrovoljne, humanitarne i neprofitne pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima.

Cilj Udruge je pridonositi dostojanstvenom životu svih živih bića u skladu s njihovim potrebama, sprječavanje zlostavljanja, mučenja i svih drugih nehumanih postupanja prema mačkama, kastracija i zdravstvena zaštita mačaka, rad na prevenciji napuštanja kućnih ljubimaca, promicanje i razvoj volonterizma, informiranje, senzibiliziranje i
edukacija javnosti o pravima životinja te promicanje zaštite okoliša.

Lush je sufinancirao projekt "1 mačka x 7 godina = 420 000 mačaka" koji se bavi kastracijom mačaka i edukacijom građanstva o važnosti iste.


Dragodid

Udruga DRAGODID se posljednjih petnaestak godina bavi zaštitom prirodne i kulturne baštine. Glavne aktivnosti su joj organizacija i vođenje edukativnih suhozidnih radionica te provođenje istraživanja suhozidne baštine u suradnji s lokalnim partnerima, izvornim nositeljima umijeća gradnje suhozida i poznavateljima lokalnih tradicija.

Mala su udruga sa zaposlenom koordinatoricom na pola radnog vremena, a najveći dio aktivnosti provodimo zahvaljujući dugoročnom volontiranju članova. Tako godišnje organiziraju 20-ak volonterskih akcija i kampova, edukativnih radionica za djecu, studente, mlade profesionalce, turiste, suhozidne meštre i sve zainteresirane za ovakav način valorizacije kulturne i prirodne baštine.

Svrha projekta za koji Lush donira sredstva je konkretno odgovoriti na problem zanemarivanja i ostavljanja propadanju malih lokalnih vlažnih staništa koji su služili, i još služe lokalnom stanovništvu za poljoprivredu i stočarstvo.

Tradicionalnim izvorima vode prijeti nestanak, stoga je važno djelovati ondje gdje se može očuvati i dalje upotrebljavati ovakav tradicionalni način gospodarenja vodom.

Lokva u selu Pločice je u upotrebi, no zidovi se urušavaju tijekom napoja stoke i potrebna im je hitna obnova.BIOM

Udrugu BIOM osnovala je prije 15 godina grupa mladih biologa koji su željeli pokrenuti pozitivne promjene kako bi se unaprijedila zaštita divljih vrsta i njihovih staništa. S vremenom je organizacija narasla fokus se dao pticama no rad se nastavio i na drugim skupinama poput sisavaca, flore i staništa. Od male organizacije koja je provodila jednostavne kratkoročne projekte, danas pokušavamo doprinijeti rješavanju problema iz korijena. Osim istraživanja sada provodimo projekte vezane uz uspostavu izravnih mjera očuvanja vrsta i staništa, koji podrazumijevaju uključivanje različitih dionika kod kojih pokušavamo potaknuti da se i sami aktivnije uključe u rješavanje izazova u zaštiti prirode.

S napuštanjem tradicionalnog načina života, a pogotovo ekstenzivnog stočarstva sve se češće pojavljuje problem zarastanja staništa nastalih pod utjecajem čovjeka (travnjaci, lokve…). Iako ih je napravio čovjek kako bi mu služile za napajanje stoke, lokve su od velike važnosti i za divlje životinje koje ih također koriste kao pojila, mjesto razmnožavanje (vodozemci i različite vrste kukaca) ili kao stanište za vodene biljke. Ovaj problem prepoznat je ne samo na nacionalnoj razini već i mnogo šire te se provode različiti projekti istraživanja i restauracije staništa pa tako i lokvi, a jedan od njih je i Dinara back to LIFE kojeg provodi BIOM u partnerstvu s Hrvatskim šumama d.o.o, Lokalnom akcijskom grupom (LAG) „Cetinska krajina“ te Sveučilištem u Zagrebu Agronomskim fakultetom.

Kao udruzi koja se bavi zaštitom i očuvanjem bioraznolikosti kroz projekte povezene s divljim životinjama i njihovim staništima, obnova i očuvanje lokvi jedna je od tema koje nam sve više dolaze u fokus, te ovaj projekt vidimo kao priliku da ojačamo svoje kapacitete po pitanju obnove lokvi kako bismo u budućnosti mogli provoditi više takvih akcija. Obnova jedne relativno male lokve može značiti veliku razliku očuvanje bioraznolikosti na širem području jer lokve, pogotovo u mediteranskom dijelu gdje je voda ograničavajući resurs, čine razliku između života i smrti za brojne organizme.Prijatelji životinja

Cilj Udruge je ukidanje specizma, odnosno bilo kojeg oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi, uvažavanje prava životinja te postizanje biocentrizma i održivog načina življenja za opće dobro.

Udruga je osnovana 2001. godine i od tada se predano bori za svijet bez iskorištavanja životinja. Aktivisti udruge fokusirani su na prava životinja i povezanost veganske prehrane sa patnjom životinja, ekologijom, zdravljem ljudi i održivim načinom življenja.

Zoološki vrtovi ne mogu zadovoljiti prirodne potrebe različitih životinjskih vrsta. Sam koncept zoološkog vrta zastario je s obzirom na kulturnu evoluciju koju je proživjelo ljudsko društvo. Stoga je vrijeme za preobrazbu i transformaciju ovih ograđenih zatvora.

Rezultat projekta „Zaobiđi zoološki“ promjena je svijesti građana i njihovog pogleda na zatočavanje životinja s obzirom na zatvor i izolaciju koje zbog epidemije još uvijek proživljavamo u različitim varijantama. Protuepidemijske mjere i cjepiva naš su izlaz iz "zatvora", a životinje takav izlaz neće nikada doživjeti. Građani sve više shvaćaju da ne postoje dobri zoološki vrtovi i da svojim posjećivanjem zoološkog vrta podupiru eksploataciju divljih životinja. Cilj projekta je da, poučeni informacijama dobivenih iz njega, počnu zaobilaziti zoološke vrtove, a takva cjelokupna promjena svijesti dugotrajno će dovesti i do transformacije zooloških vrtova.