Oceanocid

 

VELIKI OCEANOCID

Europa ima priliku zabraniti najdestruktivniju ribarsku opremu u povijesti

Napisala: Claire Nouvian  

Oceanocid

 

Šačica industrijskih brodova većinom iz Francuske i Španjolske uništavaju europska duboka mora, koja su dio najvećeg rezervoara biološke raznolikosti na Zemlji. Brodovi za lov doslovno brišu za sobom dubokomorske koralje i spužve stare tisućama godina, hvatajući dubokomorske ribe, poznate po svojoj osjetljivosti na izlov zbog njihove specifičnosti uslijed dubine na kojoj se nalaze; dugo žive i sporo rastu, a spolnu zrelost dostižu puno kasnije. Dubokomorske koče većinom su oboružane mrežama za lov sa teškim utezima koje vuku po morskom dnu na dubini od 1600m ili više, ostavljajući iza sebe samo ništavilo.

Zbog eklatantnog nepoznavanja znanosti i manjka zdravog razuma, dubokomorsko kočarenje pridnenim mrežama ili „buldožiranje“ kako bi se možda moglo bolje nazvati – se nastavlja uz sudjelovanje naših vlada ali i našom pomoći! Veliki poticaji se isplaćuju za takav način lova iz novca poreznih obveznika. Svatko od nas plaća za brodove koji odlaze na pučinu i uništavaju posljednju divljinu našeg planeta, doprinoseći „oceanocidu“ , najvećem i najbržem ekološkom zločinu svih vremena.
Europa sada ima priliku eliminirati ono što su znanstvenici nazvali „najdestruktivnijom ribarskom opremom u povijesti“, ali naše vlade moraju imati potporu građana kako bi usvojili Europsku regulativu kojom se predlaže zabrana dubokomorskog koćarenja pridnenim mrežama sa utezima kao načina lova. Hoće li Europska Unija iskoristiti ovu priliku većim dijelom ovisi o nama i našoj sposobnosti da se aktivno uključimo u obranu nečega o čemu ne razmišljamo i ne vidimo.

 Pošaljite pismo ministru Jakovini!

[email protected]

Poštovani ministre Jakovina, Danas, Europska Unija ima priliku zabraniti dubokomorsko kočarenje pridnenim mrežama sa utezima, koje znanstvenici nazivaju „najdestruktivnijom ribarskom opremom u povijesti“. Radi se o velikim mrežama na koje su pričvršćeni utezi i koje stružu po dnu dubokih mora, uništavajući ekosustave koji se tamo nalaze, a stari su tisućama godina, pritom loveći ranjive vrste, među kojima su neke suočene sa izumiranjem. Dvije godine nakon što je Europska komisija predložila zabranu ovog destruktivnog načina lova, Vijeće ministara EU i dalje se bori oko usvajanja ove zabrane. Ako se vlade ne mogu usuglasiti oko mjere, koja se tiče samo šačicu industrijskih, dobro financiranih brodica, koje koštaju svih nas a nikome ne koriste, čemu se građani mogu nadati kada se radi o budućnosti našeg planeta? Stoga, molimo Vas da u potpunosti podržite prijedlog Europske komisije za zabranu dubokomorskog kočarenja i osigurate napredak u vijeću Europskih ministara za brzo usvajanje prijeko potrebne povijesne mjere koja će zaštititi najosjetljivije morske ekosustave. S poštovanjem,


Dubokomorsko koćarenje nastalo je kao direktan rezultat pretjeranog iskorištavanja morskih resursa u plitkim vodama. Nakon pretjeranog izlova ribe u plićim dijelovima mora, industrijske ribarske flote okrenule su se dubokom moru kako bi nadoknadile manjak resursa. Neumoljiva logika pretjerane eksploatacije svih resursa i uništavanja staništa dostiže kritičnu razinu u dubokom morima kao i drugdje, a ovdje više nego igdje, javlja se oštar kontrast između velike tehnološke učinkovitosti metoda ribolova i ekstremne ranjivosti okoliša i faune.

U plićim dijelovima mora, ribe imaju veliku potražnju za hranom kako bi održale brz način života i mišićava tijela. Proizvode milijune jaja i imaju kratak životni ciklus: primjerice inćuni i srdele žive od 3 do 5 godina, tropska tuna 6 do 9 godina. U dubokim morima, ribe uobičajeno žive do 60 godina! Nekoliko značajnih vrsta žive više od jednog stoljeća, a Atlantski zrcalar koji pak živi do 160 godina je apsolutni pobjednik po dužini života. Zamislite da jedete ribu koja je rođena u vrijeme Thomasa Edisona! Nitko ne zna koliko se često dubokomorske ribe pare ni koliko su uspješne u tome, sve što znamo je da kasno dosežu spolnu zrelost i da proizvode manju količinu jaja. Ono što čini dubokomorske životinje univerzalnim maskotama neodrživosti je činjenica da je okolina u kojoj žive još manje otporna na izrabljivanje od njih samih.
Dubokomorska stvorenja često žive u udruženju sa koraljnim grebenima ili spužvama koji su stotinama ili čak tisućama godina stari. Nedavno datiranje radioaktivnim ugljikom, pokazalo je da su neki od dubokomorskih koralja stari čak više od 4000 godina, čineći ih najstarijim živućim životinjama na Zemlji. Čupanje koralja mrežama sa utezima i bacanje istih nazad u more kao otpad je isto kao da ekshumirane egipatske mumije bacite u smeće!

To je zločin!

Koralji

 

Ovo jedinstveno nasljedstvo razoreno je u sekundi uz pomoć gigantskih pridnenih mreža sa utezima kako bi se uhvatilo nešto jestive ribe koju zapravo nitko ne želi i ne treba. Ulov dubokomorskim kočama predstavlja 1% ulovljene ribe u EU i ne bi postojalo da nije financirano od strane poreznih obveznika. Subvencioniranje nafte ovih brodica osigurava financijski poticaj za pljačkanje najugroženijih staništa na Zemlji i vrsta koje tamo žive. Manje od 300 brodova bavi se ovakvim načinom lova u internacionalnim vodama, a samo njih 11 redovito lovi u Europi. Britanska je studija otkrila da dubokomorsko koćarenje pridnenim mrežama s utezima ima kumulativan prostorni utjecaj, tisuću puta veći od bilo koje druge ljudske aktivnosti na morskom dnu. Ova ribarska aktivnost nepovratno uništava koraljne kolonije kojima je trebalo 10,000 godina da izrastu i čine dio svjetske baštine čovječanstva.
Dubokomorsko koćarenje pridnenim mrežama s utezima ne koristi nikome a košta svih nas. Dubokomorska fauna pomaže u regulaciji ekosistema i nudi fascinantne mogućnosti u znanosti nudeći nam opipljiva medicinska rješenja u borbi sa primjerice karcinomom, ali i drugim bolestima. Uništavanje ovog jedinstvenog rezervoara vrsta je, govoreno sa sigurnošću, jako loša ideja.

 

Više od 100 znanstvenih publikacija naglašava kako je ovaj način lova u potpunosti neodrživ i uništava sve pred sobom.


Danas, vlade članica Europske Unije imaju šansu zaustaviti ovo ludilo.


Europska komisija je 2012. god. iznijela prijedlog za zabranu ovog načina lova. To je jedini i najjednostavniji način kako možemo zaštititi našu morsku baštinu, koju više nitko neće moći zamijeniti ako nestane.


Ujedinjenim snagama, možemo ohrabriti vlade članice Europske Unije da stanu u obranu jedinstvene morske baštine i prihvate ovu jednostavnu ali potrebnu mjeru u zaštiti okoliša. Ako se naš glas ne čuje, oni neće stati na put Francuskoj i Španjolskoj koje na sve moguće načine pokušavaju spriječiti donošenje ove regulative. Zato zajedno, zaustavimo „buldožiranje“ dubokog oceana.