Are You Syrious?

AYS pruža podršku izbjeglicama i migrantima na području Balkana i Europske Unije. Naše ciljeve ostvarujemo kroz pružanje direktne pomoći na terenu, prikupljanje i distribuciju donacija, informacijsku i pravnu podršku izbjeglicama i migrantima te logističku podršku drugim volonterskim organizacijama. U RH naši volonteri organiziraju i provode obrazovne i integracijske programe za tražitelje azila.

Kao neformalna inicijativa AYS je počeo djelovati u ljeto 2015. U prvih 18 mjeseci aktivirali smo oko 200 volontera iz 29 zemalja. Humanitarnu pomoć pružali smo u 12 zemalja. Pomogli smo iznova podići uništeni izbjeglički kamp u Siriji, te distribuirali 50 tona odjeće i obuće duž Balkanske rute. Danas djelujemo na terenima u Grčkoj, Srbiji i Hrvatskoj. Naša kuhinja u Beogradu dijeli tisuću obroka na dan. Volonteri AYS u Zagrebu održali su više od 750 sati učenja s djecom, te više od 200 radionica za odrasle. U svojim izvještajima citiraju nas UNHCR, ECRE i Human Rights Watch, te svjetski mediji poput Guardiana, Al Jazeere, BBC-a i Le Mondea.

LUSH Charity Pot i Are You Syrious?

U prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu se trenutno nalazi 50-tak djece školske dobi. Sukladno međunarodnim propisima koji su preneseni u zakonodavstvo RH, sva djeca imaju pravo na uključivanje u obrazovni sustav te na učenje jezika, i to nakon mjesec dana boravka u našoj zemlji. Na žalost, nadležna državna tijela do sada nisu uspostavila automatizirani sustav uključivanja djece u nastavu pa ona kreću u školu nakon više mjeseci boravka u RH, te bez poznavanja osnova hrvatskog jezika, što im otežava prilagodbu i socijalizaciju.

Od ljeta 2016. godine naši volonteri u prihvatilištu Porin provode nastavu iz hrvatskog jezika, matematike te organiziraju radionice za djecu koja nisu bila uključena u predškolski odgoj ili su krenula u školu bez adekvatne pripreme. Nedavno smo na korištenje dobili prostor koji prenamjenjujemo u učionicu u kojoj će djeca samostalno ili uz pomoć naših volontera usvajati nova znanja i vještine te ćemo nastaviti s učenjem hrvatskog jezika.Tijekom školske godine, volonteri AYS će svakim radnim danom od 17-20 sati raditi s djecom u učionici koja je organizirana u pet osnovnih centara: jezični, matematika, priroda, kreativni te mirni/čitalački kutak. Svaki centar ima klupe složene za rad u grupi kako bismo potaknuli djecu na suradnju i razmjenu stečenih znanja. Raspored učionice te aktivnosti i način rada s djecom biti će usmjereni na stvaranje poticajnog okruženja za učenje. Glavne aktivnosti u učionici su učenje hrvatskog, instrukcije iz matematike i drugih predmeta za osnovnoškolce, te podrška u pisanju zadaća i pripreme za ispite znanja.

Vikendima ćemo organizirati radionice kako bismo kod djece potaknuli kreativnost, istraživanje i otvorenost za nova iskustva. Dvaput tjedno djecu ćemo voditi na kreativne i glazbene radionice u udrugu Mali zmaj, gdje se imaju prilike socijalizirati sa svojim vršnjacima iz Hrvatske. Također, jednom mjesečno djecu iz Porina vodit ćemo u kino ili kazalište, jednom mjesečno u posjet gradskoj knjižnici čija nam je učionica na raspolaganju, kako bi kroz takve aktivnosti djeca jačala svoje socijalne kompetencije u lokalnoj zajednici.

Jednom u dva mjeseca organizirat ćemo poseban jednodnevni izlet u prirodu (Sljeme, Maksimir ili Bundek) za djecu iz Porina, kako bi razvijali sportski duh, te naučili cijeniti prirodne ljepote i zelene površine našeg grada. Sve aktivnosti provodit će volonteri udruge AYS, među kojima mentorsku ulogu imaju psiholozi, te socijalni i prosvjetni radnici koji volontiraju u našoj udruzi.

U narednih godinu dana cilj nam je pripremiti djecu za ulazak u školski sustav, pružati im sustavnu podršku u nastavnom procesu, poticati ih na zdrave izvanškolske aktivnosti, te ih osnažiti u procesu učenja i integracije, kako bi izrasli u prilagođene, samopouzdane i kompetentne mlade ljude. Za to su nam potrebni osnovni radni materijali koje osiguravamo iz tri izvora: Lush Charity Pot, Institut otvoreno društvo, te donacije građana i tvrtki koje podržavaju naš rad.