BIOM i LUSH

Udruga Biom nevladina je organizacija koja se bavi zaštitom prirode, njenom promidžbom i popularizacijom. Očuvanju prirode doprinosimo kroz rad na očuvanju staništa i podizanju njihove kvalitete za divlje vrste, borbi protiv krivolova i sudjelovanju u izradi raznih dokumenata vezanih uz sektorske politike (poljoprivreda, energetika, lovstvo). Također smo usmjereni i na izgradnju ljudskih kapaciteta i promociju zaštite prirode kroz edukacije djelatnika u sustavu zaštite prirode, rad s volonterima i niz drugih aktivnosti.

Kao dio aktivnosti za zaštitu prirode, Udruga Biom provodi praćenja stanja risa koji je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj. Početkom 20. stoljeća ris je zbog prekomjernog lova izumro iz većeg dijela Europe što je uključivalo Hrvatsku i susjedne države. Situacija se promijenila 70-tih godina prošlog stoljeća, kada je ris reintroduciran u Sloveniji, odakle se ponovno rasprostranio i na područje Hrvatske. Mali broj jedinki nastanjenih re-introdukcijom (6 jedinki) uzrokovao je značajne probleme za današnju populaciju, kojoj zbog genetske oslabljenosti ponovo prijeti izumiranje.

Kako bi osigurali opstanak dinarske populacije risa osmišljen je projekt od niza edukativnih programa, genetskih (uzorci dobiveni prikupljanjem dlake iz prirode) i terenskih istraživanja, i u konačnici, dovođenje 14 jedinki risa iz karpatske populacije. Tako će se osigurati genetska raznolikost nužna kako bi ris u Hrvatskoj i Sloveniji opstao i ispunjavao svoju bitnu ulogu u zdravom ekosustavu, te pribaviti razumijevanje i podršku od strane zajednice.

U projekt su uključeni djelatnici Udruge Biom, Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Veleučilišta u Karlovcu. Uz partnere iz Hrvatske, u projekt je uključen cijeli tim stručnjaka iz Slovenije, Italije, Slovačke i Rumunjske.

Lush novčanim sredstvima pomaže udruzi Biom u kupnji opreme za istraživanje i izvedbu ovog projekta, a oprema uključuje foto zamke, trake na stablima koje skupljaju dlaku kada se ris o njih očeše, tako će stručnjaci dobiti DNA uzorke i snimke pomoću kojih će istraživati populaciju bez da ih uznemiravaju ili diraju, risovi zapravo neće niti znati da ih netko gleda :)