Omogućimo majkama ljepše porode, a djeci sigurniji dolazak na svijet!

Žene su oduvijek imale potrebu da je uz njih dok rađaju prisutna bliska ženska osoba uz koju bi se osjećale sigurno i zbrinuto. Najčešće je to bila majka rodilje ili neka majčinska figura (tetka, baka,…), a vrlo rano u povijesti ljudske civilizacije izgradila se i primaljska profesija. Premještanjem poroda iz kuće u bolnicu primaljska je profesija doživjela velike promjene. Razvojem medicine i tehnologije pogled na skrb u trudnoći, na samom porodu i nakon poroda se također izmijenila, ali potrebe žene koja rađa su unatoč tome ostale iste. To je dovelo do pojave fenomena doule.

Doula – definicija, povijest, djelovanje, osobina
Doula je grčka riječ koja znači “robinja, sluškinja”. Kako bi imenovala iskusne majke koje su pomagale mladim majkama oko dojenja i brige o novorođenčadi, prvi je puta upotrijebljena u knjizi antropologinje Dane Raphael “Breastfeeding: The Tender Gift” napisanoj 1973. Istraživači M. Klaus i J. Kennell usvojili su taj termin u prvim istraživanjima utjecaja prisustva doula pri porodu na ishode poroda. Doula je žena koja i sama ima iskustvo poroda, idealno bez lijekova i bez medicinskih intervencija i kojoj je porod bio pozitivno iskustvo. Ona nema medicinsko obrazovanje, no upoznata je s medicinskim testovima, procedurama i intervencijama koje su uobičajene u porodnoj praksi tako da može majci pružiti točne informacije. Najvažnija kvalifikacija doule jest poznavanje osnovnih potreba žene koja rađa. Ona je svjesna da je porod događaj koji će utjecati na daljnji život majke i djeteta i kojeg će se majka sjećati do kraja života.
Tijekom poroda doula je kontinuirano uz ženu, prvenstveno radi pružanja osjećaja sigurnosti. Doula pruža informacije primaljama i medicinskom osoblju i, ukoliko je potrebno, zastupa ženu koja rađa izražavajući želje koje ona ima u vezi skrbi tijekom poroda. Na taj način štiti tijek poroda pružajući mogućnost rodilji da se potpuno posveti porodu. Također, zadržavajući objektivno gledište, pomaže ženi dobiti potrebne informacije za donošenje najboljih odluka.
Kad se spominje pojam doula, obično se misli isključivo na porodnu doulu, no uloga doule može biti puno šira. Doula upoznaje ženu tijekom trudnoće, pruža joj pozitivne informacije i podršku, upoznaje se sa željama žene u vezi poroda.
Doula također može pružati ženi podršku nakon poroda, oko njege novorođenčeta i dojenja. Najvažniji aspekt djelovanja doule je taj što ženi pruža kontinuiranu skrb tijekom trudnoće, poroda i nakon poroda. Tisućama godina postojala je podrška iskusnijih žena mladim ženama koje rađaju, no nažalost ako bi danas žene i željele imati podršku vlastite majke pri porodu, većina žena koje su rađale '60.-ih i '70.-ih nisu imale idealna iskustva poroda.
Također, mnoge su majke i kćeri u današnje vrijeme jako udaljene, zemljopisno i/ili psihološki. Na neki način doula popunjava to mjesto koje bi idealno bilo mjesto majke – ona je “majka majci” (“mothering the mother”). Osobna obilježja doula, dakako, vrlo su varijabilna. Najvažnije je da je doula kompatibilna majci, ipak, postoje određene kvalitete koje bi bilo dobro da doula posjeduje: - da je tople, suosjećajne, brižne prirode, ujedino i zrela i odgovorna, -da je tolerantna prema različitim etničkim skupinama, društvenim položajima, životnim stilovima, - da je dobrog zdravlja i izdržljivosti, da je u stanju raditi dulji vremenski period u raznim prostorijama i porodnim situacijama - da je sposobna biti uz ženu čije ponašanje može biti drastično promijenjivo tijekom poroda, - da posjeduje osobno iskustvo poroda, ali i da je prisustvovala na mnogim drugim porodima, - doula bi trebala biti izrazito vješta u komunikaciji, a posebno je važno njeno umijeće slušanja, - doula bi trebala biti fleksibilna i trebala bi biti u stanju raditi u raznim porodnim prostorima uz promjene osoblja i porodnih skrbnika.
Sve buduće majke jedva čekaju dan kada će ugledati svoje dijete, no istovremeno mnoge žene osjećaju veliki strah od poroda, bojeći se pri tome boli i hoće li će sve biti u redu s njihovim bebama, ali i njima samima.
Dokazano je da prisutnost bliske osobe na porodu značajno umanjuje taj strah. Istraživanja također pokazuju da kada žena uza sebe ima pratnju na porodu dolazi do značajno manjeg osjećaja boli, manjeg broja intervencija na porodu i općenito boljeg ishoda poroda kako za majku, tako i za dijete.

Dođite do najbliže Lush trgovine i svojim potpisom podržite inicijativu udruge RODA i kampanje za ženska prava u trudnoći i porodu PREPOROD.

Nadležnim službama dajte na znanje da svaka žena ima pravo na pratnju i podršku za vrijeme poroda. Da svaka žena ima pravo odabrati do dvije osobe koje će uz nju biti u najvažnijem trenutku njenog života, bez potrebe plaćanja naknade ni pohađanja određenog tečaja. Da svaka žena ima pravo na podršku pratnje od trenutka ulaska u rodilište do odlaska na odjel babinjača, bez obzira na tijek poroda.

 

Fenomen doule kao osobe laika koja sudjeluje u porodu zabilježena je prvi puta u Guatemali, kada su 1970.-ih poznati znanstvenici Klaus&Kennell u dvije velike bolnice (u kojima se dnevno rađalo, a rađa i danas, 50 do 60 djece) u kojima su bile uspostavljene rutinske procedure od strane liječnika i medicinskih sestara iz SAD-a, proučavali utjecaj žena laika koje su čitavo vrijeme poroda provele uz ženu, na ishode poroda. Rezultati njihovih istraživanja pokazali su da prisustvo doule dramatično smanjuje pojavu svih vrsta intervencija i korištenje lijekova i poboljšava ishode. Uskoro su uslijedila istraživanja usmjerena samo na proučavanje utjecaja prisustva žene – laika na razne aspekte poroda i dojenja, kao i maternalnog i novorođenačkog zravlja, a ponajviše na smanjenje stope carskog reza. Kako je osamdesetih godina u SAD-u stopa carskog reza počela neprestano rasti, sve je više žena na porod počelo dovoditi prijateljice, voditeljice tečajeva pripreme za porod, članice obitelji kako bi im pružile podršku pri porodu u cilju izbjegavanja nepotrebnih rutinskih postupaka koji mogu rezultirati carskim rezom. Od tada pokret doula neprekidno raste i sve se više globalno prepoznaju dobrobiti koje donosi. Dobrobiti uključenosti doule u skrb za majku i dijete ne se odnose samo na porod nego i na emocionalno, psihološko i fizičko zdravlje majke i djeteta a također postoje dobrobiti i za zdravstveni sustav. Smanjenje stope carskog reza, kraće trajanje poroda, niža stopa korištenja epiduralne analgezije, povećanje stope prirodnih vaginalnih poroda (bez anestezije, oksitocina, lijekova ili forcepsa), majčino veće zadovoljstvo porodom i bolje emocionalno stanje, veća stopa uspješnosti dojenja su neke od dobrobiti potvrđenih u istraživanjima. Očito je da sve navedeno donosi koristi zdravlju majke i djeteta, a samim time i zdravstvenom sustavu.

Razgovarali smo o potrebama žena i obitelji sa gđom. Ina May Gaskin Pogledajte što poručuje dobitnica nagrade za pravi životni put i naj poznatija svijetska primalja.

Intervju vodila dr. Martina Miklić Bublić