ZELENE SMJERNICE 

Od početka osnivači su svjesni da proizvodi koji nastaju u Lushu utječu na okoliš. Kreativnim pristupom nude se rješenja koja pozitivno utječu na održivi okoliš. Jedna od takvih inovacija za primjer su kruti šamponi.

Problem zagađenja okoliša utječe na naše svakodnevne poslovne odluke. Primjerice kao sirovinu koristimo bademovo i maslinovo ulje, a ne mineralna ulja, priznajemo dobrim djelom i zbog toga što nas sama pomisao na prirodu čini ljepšima no što u prirodi izgledaju crpilišta nafte. Sasvim udovoljavamo zakonodavnim normama i pozdravljamo prjedloge koji bi unaprijedili smanjenje utjecaja na okoliš. Volimo davati podršku organizacijama za zaštitu okoliša u njihovim kreativnim nastojanjima za izmjene zakona. Kako rastemo predano radimo na održivom razvoju koristeći kupovnu moć kojom utječemo na pozitivne promjene.

Vjerujemo da je briga za okoliš briga svih nas, uključujući naše osoblje i kupce.


 

 

Ovako to činimo;