Sigurnost plaćanja kreditnim karticama


Sigurnost plaćanja kreditnim karticama Poverljivost vaših podataka je zaštićena i obezbeđena upotrebom SSL enkripcije. Stranice za plaćanje na mreži su zaštićene pomoću protokola Secure Socket Laier (SSL) sa 128-bitnom enkripcijom podataka.


SSL šifrovanje je proces šifrovanja podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa tokom njihovog prenosa. Ovo omogućava bezbedan prenos informacija i sprečava neovlašćeni pristup podacima tokom komunikacije između računara korisnika i WsPay servisa i obrnuto. 


WsPay servis i finansijske institucije razmenjuju podatke koristeći virtuelnu privatnu mrežu (VPN), koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa. WsPay Paiments Paiment Gatevai je sertifikovan u skladu sa sigurnosnim standardom PCI DSS Level 1 propisan Visa i MasterCard pravilima.

Trgovac ne čuva brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlašćenim licima.